Accessibility Statement

Príobháideacht

Suíomh Gréasáin Eircode

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachta maidir leis an suíomh gréasáin seo. Nílimid freagrach as ábhar ná as cleachtais phríobháideachta suíomhanna eile gréasáin. Sainaithnítear go follasach aon nasc seachtrach le suíomhanna eile gréasáin.

Príobháideacht custaiméirí agus úsáideoirí a chosaint

Déanaimid cúram de phríobháideacht custaiméirí agus úsáideoirí an tsuímh ghréasáin seo a chosaint. Leagtha amach thíos tá míniú ar an tslí a bpróiseálaimid eolas faoi chuairteoirí chun an tsuímh seo. Ní bhaileoidh Capita Business Support Services, Ireland (Capita) aon eolas pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan cead follasach. Is leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta a chaithfear le haon eolas pearsanta a chuireann tú ar fáil agus iad go hiomlán de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Bailiú eolas pearsanta

Úsáidtear an t-eolas a bhailímid agus a stórálaimid le linn ghnáthúsáid an tsuímh seo chun an tslí a n-úsáidtear codanna den suíomh seo a mhonatóiriú agus a anailísiú.
D'fhéadfadh roghanna a bheith agat ar leathanaigh áirithe laistigh den suíomh seo chun eolas pearsanta a chur chuig Capita, ionas gur féidir do chomhfhreagras nó do ghearáin a bhainistiú, nó ionas gur féidir linne eolas breise nó foláireamh r-phoist a chur chugat. Tugtar míniúcháin ar na leathanaigh seo ar an tslí a n-úsáidfear an t-eolas pearsanta seo.

Ní nochtfaimid gan do chead aon eolas pearsanta a bhailímid fút nuair a thagann tú chuig an suíomh do thríú páirtí lasmuigh de Capita, gan do cheadsa.

Maidir le haon iarratas, achainí, gearán nó fiosrú a dhéanfaidh tú, cuirfear do chuid eolais díreach ar aghaidh chuig an aonad bainteach laistigh de Capita.

Trí d’eolas pearsanta a chur faoi bhráid an tsuímh ghréasáin seo, toileoidh tú é a bheith próiseáilte, mar atá cur síos air thuas, ag Capita.

Má tá eolas pearsanta curtha faoi bhráid an tsuímh ghréasáin seo agat agus más mian leat muid stad dá úsáid i gcomhair na bhfeidhmeanna faoinar cuireadh faoi bhráid é, cuir r-phost chuig sales@eircode.ie le d'iarratas a chur in iúl. Freagróidh Capita chomh tapa agus is féidir do do rogha.

Polasaí Fianán

Úsáidimid a laghad fianáin dhifriúla ar ár suíomh agus is féidir.

Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a fhéadann eagras a úsáid ar a shuíomh gréasáin le cuairteoirí a fhilleann ar shuíomh a 'aithint' ionas gur féidir a rochtain agus an-úsáid leanúnach an tsuímh a bhainistiú agus a fheabhsú.

Cuireann an fianán ar chumas an eagrais freisin iompar an chuairteora a rianú agus a mheas agus tiomsaíonn sé sonraí comhiomlána a chabhraíonn leis an eagras 'eispéireas an chuairteora' agus ábhar an tsuímh ghréasáin a fheabhsú.

Is iondúil, maidir le fianáin, go sanntar sainuimhir don chuairteoir. Mura mian leat go sannfar fianáin duit le linn do chuairte ar ár suíomh gréasáin, slí shimplí amháin chun úsáid fianán a chosc is ea an rogha a fheidhmiú, atá ar fáil i mbunús na mbrabhsálaithe, a chuireann ar chumas an chuairteora fianáin a dhiúltú nó a dhíchumasú.

Ba chóir fios a bheith ag cuairteoirí, áfach, gur gá fianáin áirithe le gnéithe áirithe, amhail sainseachadadh eolas áirithe, a chur ar fáil don chuairteoir. Tugtar 'fianáin seisiúin' orthu seo agus ní féidir iad a dhíchumasú óir is den riachtanas iad chun an suíomh gréasáin a úsáid. Díchumasófar na fianáin seo chomh luath is a fhágann tú an suíomh gréasáin.

Tá cur síos sa liosta thíos ar na fianáin a úsáidimid ar an suíomh seo agus an úsáid atá againn leo.  Trí leanúint de theacht chuig ár suíomh gréasáin, glacaimid leis go gceadaíonn tú úsáid na bhfianán seo againn. Mura bhfuil tú sásta, níor chóir duit an suíomh seo a úsáid nó na fianáin a scriosadh tar éis duit teacht chun an tsuímh, nó ba chóir duit an suíomh a bhrabhsáil trí shocrú úsáid anaithnid do bhrabhsálaí (ar a dtugtar “Incognito” in Chrome, “InPrivate” in Internet Explorer, “Private Browsing” in Firefox agus Safari srl.)

Fianáin Chéad Pháirtí

Is fianáin iad seo a shocraíonn an suíomh gréasáin seo go díreach.

Google Analytics: Úsáidimid Google Analytics chun eolas a bhailiú faoi iompar cuairteoirí ar ár suíomh gréasáin. Stórálann Google Analytics eolas faoi cé na leathanaigh a mbreathnaíonn tú orthu, cá fhad a bhíonn tú ar an suíomh, mar a tháinig tú ann agus cad air a mbíonn tú ag cliceáil. Bailítear na sonraí anailísíochta seo trí chlib JavaScript ar leathanaigh ár suímh agus níl sé nasctha le heolas atá in-sainaitheanta ar bhonn pearsanta. Ní bhailímid ná ní stórálaimid d’ainm ná do sheoladh mar chuid de na sonraí seo. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar sheasamh Google ar phríobháideacht maidir lena sheirbhís anailísíochta ag http://www.google.ie/policies/privacy/ nó le díliostáil lean an nasc seo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Fianáin Tríú Páirtí

Is fianáin iad seo a shocraíonn suíomhanna gréasáin seachtracha ar do mheaisín a n-úsáidtear a gcuid seirbhísí ar an suíomh seo. Is cnaipí roinnte iad fianáin den chineál seo a chuireann ar chumas úsáideoirí ábhar a roinnt ar líonraí sóisialta. Faoi láthair, socraíonn Twitter, Facebook, agus YouTube fianáin. Ionas go bhfeidhmítear na cnaipí seo agus go gceanglaítear iad de na líonraí sóisialta agus de na suíomhanna seachtracha bainteacha, tá scripteanna ann ó fhearainn lasmuigh dár suíomh gréasáin. Ba chóir a thabhairt do d’aire gur dócha go mbailíonn na suíomhanna seo eolas faoina bhfuil ar siúl agat ar an idirlíon, an suíomh gréasáin seo san áireamh.

Ba chóir duit polasaithe gach suímh acu seo a sheiceáil faoi seach chun a fháil amach conas go díreach a úsáideann siad eolas ort agus chun a fháil amach faoin tslí le tarraingt amach nó eolas den sórt a scriosadh.