Overview

Cad é Eircode?

Cad is Eircode ann?

Is é Eircode an córas cód poist d'Éirinn a seoladh i mí Iúil 2015. Cód poist alfa-uimhriúil seacht gcarachtar atá in Eircode. Tá Eircode uathúil ag seoladh poist agus ag a shuíomh geografach.

De bhrí go roinneann os cionn 35% de sheoltaí in Éirinn a seoladh le háitreabh amháin eile ar a laghad, bíonn sé deacair suíomh seolta ar leith a aimsiú uaireanta. Murab ionann agus tíortha eile ina sainmhínítear braisle seoltaí nó grúpa seoltaí le cóid poist, sanntar Eircode uathúil in Éirinn do gach seoladh poist cónaithe agus gnó.

A65 F4E2

Nuair a bhíonn Eircode ag teacht ?

  • Eircode é seoladh i samhradh 2015. I rith na céime seoladh, beidh gach seoladh cónaithe agus gnó litir fógra dóibh Eircode as a seoladh
  • Seoltaí Ní bheidh athrú , beidh Eircode a chur leis ach chun deireadh a seoltaí reatha
May 2015

Conas a Oibríonn Eircode?

Tá an Eircode comhdhéanta de dhá chuid ar leith, Eochair Ródúcháin agus Aitheantóir Uathúil.

Tá trí charachtar san Eochair Ródúcháin. Is meascán d’uimhreacha agus litreacha é sin agus sainaithníonn sé an príomhbhaile poist a bhaineann le seoladh poist foirgnimh nó áitribh. Tá na príomhcharachtair san Eochair Ródúcháin mar an gcéanna i ngach Eircode a shanntar do sheoltaí laistigh den cheantar poist sin.

Is é an tAitheantóir Uathúil an dara cuid agus tá ceithre charachtar ann. Tá an t-aitheantóir uathúil comhdhéanta d’uimhreacha agus litreacha. Tá an t-Aitheantóir Uathúil uathúil ag seoladh agus ag a shuíomh geografach - déanann sé idirdhealú idir seoladh amháin agus seoladh eile laistigh de cheantar poist.

Sampla de Eircode tipiciúil a bheadh in A65 F4E2. 

a65-f4e

Tá Eircode seacht carachtar alfa - uimhriúil cód comhdhéanta de dhá chuid

Eochair Ródúcháin

A65

Is éard atá sa chéad chuid (a Eochair Routing ) de thrí carachtair agus tugtar sainmhíniú ar réimse post príomhbhaile seachadta .

Aitheantóir Uathúil

FE42

Is é an dara cuid (a Aitheantóir Uathúil ) uathúil chuig seoladh agus idirdhealú seoladh amháin ó eile .

Nuair a seoladh Eircode in 2015, sannadh Eircode do níos mó ná 2.2m seoladh poist. D’úsáid Eircode bunachar sonraí seoltaí poist arna sholáthar ag An Post GeoDirectory DAC (fochuideachta de An Post) chun na héirchóid sin a shannadh. Déanann GeoDirectory An Post cothabháil ar na sonraí maidir le seoltaí; déanann leasú ar sheoltaí agus ar shuíomhanna geografacha agus cuireann cinn nua leis an mbunachar sonraí.

Cuireann An Post GeoDirectory bunachar sonraí nuashonraithe ar fáil do Eircode gach mí. Sanntar éirchóid ansin d’aon seoltaí poist nua a cuireadh leis an mbunachar sonraí. 
Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar Eircode a Fháil.

Chomh luath agus a shanntar Eircode nua, cuirtear an seoladh poist agus an suíomh geografach leis an Aimsitheoir Eircode, suíomh Gréasáin poiblí a chuireann ar do chumas éirchóid a chuardach de réir seoladh nó ar an léarscáil.

Tá bunachar sonraí Eircode ar fáil freisin trí chomhaontú ceadúnúcháin le húsáid ag gnólachtaí nó eagraíochtaí – mar shampla cuideachtaí seachadta, soláthraithe seirbhísí nó seirbhísí éigeandála.

Ceisteanna coitianta maidir le Eircode

An cóid sheicheamhacha iad éirchóid?

Ní dearadh éirchóid le bheith seicheamhach. De réir mar a dhéantar foirgnimh a thógáil, a athrú agus a leagan, déantar éirchóid a shannadh nó a chur as feidhm, rud a d’fhágfadh go dtitfeadh cóid sheicheamhacha as ord go han-tapa. 

Mar shampla:

  • Nuair a thógtar foirgneamh nua idir dhá fhoirgneamh atá ann cheana
  • Nuair a roinntear foirgneamh atá ann cheana ina árasáin éagsúla nó ina áitreabh gnó
  • Nuair a dhéantar foirgneamh atá ann cheana agus atá roinnte ina árasáin éagsúla a athchóiriú ina áitreabh cónaithe amháin nó ina áitreabh gnó amháin.

Toisc nach cóid sheicheamhacha iad éirchóid, ní dhéantar difear d’aon Eircode atá sa cheantar cheana féin nuair a shanntar Eircode nua ná nuair a chuirtear Eircode as feidhm.

Cad iad na Litreacha agus Uimhreacha a úsáidtear in Éirchóid?

Breithníodh go cúramach na litreacha agus na huimhreacha a úsáidtear agus éirchóid á gcruthú chun doiléire a sheachaint agus iad á léamh nó á rá amach os ard. Mar shampla, tá an uimhir nialas san áireamh sa tacar carachtar a úsáidtear le haghaidh éirchód, ach níl an litir ‘O’. Rinneadh an cinneadh dearaidh sin d’aon ghnó lena chinntiú nach mbeadh dhá charachtar atá cosúil lena chéile le feiceáil in Eircode.

Maidir le córais a úsáideann éirchóid, moltar dóibh na treoirlínte teicniúla a sholáthraíonn Eircode a leanúint agus an litir ‘O’ a léamh agus a léirmhíniú i gceart mar an uimhir nialas, fiú amháin i gcás gur chuir duine éigin an litir ‘O’ isteach de dhearmad agus an Eircode á chur ar fáil aige.

Ar an gcaoi chéanna, déantar athbhreithniú ar an ord ina mbíonn na carachtair alfa-uimhriúla le feiceáil in Eircode lena chinntiú go bhfágtar ainmneacha béarlagair, giorrúcháin ghránna nó focail ghránna ar lár.

An úsáidtear sonraí contae in Eircode?

Mar is amhlaidh le cóid poist i dtíortha eile, cabhraíonn Eircode leis an tionscal beartán agus poist na seoltaí cearta a aimsiú. Sainaithníonn na chéad 3 charachtar den Eircode, ar a dtugtar an Eochair Ródúcháin, an ceantar poist a bhaineann le seoladh poist foirgnimh nó áitribh. Tá 139 ceantar poist éagsúla in úsáid in Éirinn. Ní bhaineann na ceantair phoist sin go sonrach le contae agus féadfaidh siad teorainneacha contae a thrasnú. 

Dá n-úsáidfí mionsonraí contae nó cathrach san Eircode, chuirfí teorainn leis na teaglamaí alfa-uimhriúla a bheadh ar fáil. Is iad na huimhreacha i gceantar poist Bhaile Átha Cliath, atá in úsáid le blianta fada, an t-aon eisceacht air sin.

Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt ar Cheisteanna Coitianta.