Accessibility Statement

Cúrsaí Dlí

Cé Muid Féin

Go déanach in 2013, bhronn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha conradh an “Postcode Management License Holder” (PMLH) ar Capita Business Support Services Ireland. Feidhmeoidh an conradh PMLH faoin trádainm Eircode. Tá ár gcomhlacht lonnaithe i Cloch na Coillte, Co Chorcaí Dara agus tá roinnt obair nuathionscanta ar siúl i lár Bhaile Átha Cliath. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar Capita Ireland, tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin corparáideach ag www.capita.ie

Capita Business Support Services Éire Teoranta, comhlacht teoranta, arna chlárú in Éirinn faoi uimhir comhlachta 39516, arb é a sheoladh cláraithe, Aonad “B” Páirc Ghnó agus Theicneolaíochta, Cloich na Coillte, Co Chorcaí, P85 YH98, Éire.