Residential

Buntáistí

Uathúil ag Gach Seoladh

Úsáideann an chuid is mó tíortha cód a shainíonn grúpa seoltaí i gceantar beag. Is córas postchóid i bhfad níos forbartha é Eircode, le Eircode uathúil do gach seoladh cónaithe agus gnó, rud a dhéanfaidh sé níos éasca do gach duine teacht ar sheoltaí.

Unique to Every Address

D’áit chónaithe a shainaithint go cruinn

Má tá frustrachas ort faoi sheachadadh nach sroicheann do theach nó faoi eolas na slí a thabhairt do thiománaithe tacsaithe agus do ghaolta ag teacht ar cuairt, cabhróidh an Eircode s’agat féin chun idir bheartáin agus dhaoine a sheoladh a fhad le do dhoras tosaigh.

Accurately identify where you live

Nuair a bheidh Eircode agat;

  • beidh comhlachtaí seachtadta agus seirbhíse in ann seoltaí a aithint go beacht agus mar gheall air sin seachadfar d’earraí go dtí an áit cheart;
  • beidh sé níos fusa agus níos gasta do sheirbhísí leighis éigeandála seoltaí áitiúla a aimsiú;
  • beidh sé níos fusa siopadóireacht ar líne a dhéanamh;
  • beidh sé ina chuidiú le gnó ar líne a fhorbairt in Éirinn; agus
  • cuideoidh sé le seirbhísí poiblí a phleanáil agus a sheachadadh ar bhealach níos fearr.
Having an Eircode will mean

Gnólachtaí

Beidh go leor buntáistí le baint ag gnólachtaí as Eircode, lena n-áirítear;

  • Pleanáil fheabhsaithe lóistíochta agus dáileacháin – trí Eircode, sainaithneofar go cruinn ionaid seachadta agus bhailithe, tá sé seo thar a bheith feidhmiúil maidir leis an 35% de sheoltaí na hÉireann atá gan ainm, gan uimhir
  • Is féidir é a úsáid chun seirbhísí riachtanacha a phleanáil agus a sholáthar ar bhonn níos éifeachtaí laistigh de phobail, amhail oideachas sóisialta, tithíocht agus seirbhísí sláinte
  • Seirbhísí níos fearr agus níos tapa do chustaiméirí a sholáthar le go mbeidh gnólachtaí níos éifeachtaí agus iad ag éascú seirbhísí níos ‘nasctha’ do chustaiméirí
  • Eolas ar sheoltaí a ghabháil níos tapa agus níos cruinne.

Faigh tuilleadh eolais ar bhealaí is féidir do ghnólacht a ullmhú i gcomhair Eircode agus tairbhe a bhaint as.