Getting-an-eircode

Cad é a fhaigheann Eircode

Uathúil ag Gach Seoladh

Tá Eircode uathúil ag do theach, ní agatsa, mar sin má aistríonn tú go teach nua ní thabharfaidh tú an Eircode leat.

Cad é a gheobhaigh Éirchód?

Go ginearálta, sannfar Eircode do gach seoladh poist a fhaigheann postas faoi láthair. Mar shampla:

Seoltaí cónaithe:

  • gach teach ar shráid;
  • gach árasán i mbloc árasán;
  • an dá aonad in aonad dhá árasán;
  • gach teach i mbaile fearainn faoin tuath.

Seoltaí gnó:

  • seoltaí neamhchónait Siopa, óstán, tábhairne nó aon áitreabh gnó;
  • ionad sláinte, ospidéal nó aon fhoirgneamh poiblí;
  • gach aonad in ionad siopadóireachta;
  • gach aonad in bpáirc ghnó nó in eastát tionsclaíochta.

Ní gá duit iarratas a chur isteach le haghaidh Eircode, sannfar ceann do do sheoladh agus gheobhaidh tú litir lena chur in iúl duit an Eircode don seoladh sin. Faigh amach tuilleadh tuilleadh faoi Eircode a fháil anseo here